Hakkımızda

Mühendislik Bilimleri Bölümü,

Öğrencilere çok geniş tabanlı bilimsel yöntemleri öğretmeyi, teknolojik ve doğal sistemleri anlamalarını sağlamayı, ortaya çıkan mühendislik bilimleriyle ilgili sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olacak birikimi ve geniş görüş açısını kazandırmayı;

Ulusal ve küresel sorunlar için, farklı yöntem ve verilerin bütünleştirilerek çözüm üretilmesine odaklanmayı;

Öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirecek, teknik bilgiyi daha geniş sahada kullanabilecek öngörü, birikim ve beceri kazanmalarını sağlamayı;

Öğrencilerde deneye dayalı ve kuramsal olarak bütün olası çözümleri araştırma becerisine sahip olmalarını ve bütünleştirici bir bakış açısı ile sentez çözümler geliştirebilmelerini tecrübesini verebilmeyi;

Sonuç olarak Mühendislik Bilimlerini Kapsayan Bütün Konularda, problem çözmeye odaklanmayı, çok farklı projeleri yönetme ve yürütme beceresi kazanmayı hedeflemektedir.

Mühendislik Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci kabul etmektedir. Lisanüstü sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Kimler tercih etmeli?


Disiplinler arası çalışma yapmak isteyen herkesin başvurması gerekir.

Mezunlarımızın vizyonu çok disiplinli bir ders yapısı içerisinde yetişme imkanları geniş olacağından, çok farklı iş kollarında yönetici, araştırmacı ve uygulayıcı olarak çalışma imkanları olabilecektir.

Araştırma olanakları nelerdir?


Çok disiplinli olmasından dolayı, Mühendislik Fakültesi bünyesindeki farklı disiplinler arası ait laboratuvarlardan faydalanma şansları olabilecektir.